All Posts

Velkommen til påske på Røros

Vi ønsker alle velkommen til Røros i påsken. Erfaringene tilsier økt trafikk og selvsagt skal bilen parkeres en plass. I Røros sentrum er det regulert vilkårsparkering mot betaling. Det betyr;…

Gågate og sommerparkering

GÅGATEKjerkgata er fra 15. juni regulert som gågata fra krysset Rauveta til Nilsenhjørnet. Dette blir en permanent ordning gjennom hele året etter vedtak i formannskapet. Vi håper på at Kjerkgata…

NYE PARKERINGSSATSER FRA 1.JULI 

Styret har besluttet at det med virkning fra 1. juli 2022 så endres satsene for parkering i Røros sentrum, som er underlagt bestemmelsene for villkårsparkering, i h.h.t. konsumprisindeksen. For timeparkering…