HC-kort

HC-kort er parkeringstillatelse for forflytningshemmede

Krav til søknad

  • Du må ha legeerklæring som dokumenterer at du ikke kan gå, eller har store vanskeligheter med å bevege deg over noen lengde.

 

  • Du må dokumentere et særlig behov for parkeringslettelse på ett eller flere konkrete steder, hvor du ikke har mulighet til å benytte det ordinære parkeringstilbud. Dette kan for eksempel være ved bosted, arbeid, lege, sykehus, behandlingssteder eller lignende.

Søknad om HC-kort

1 Last ned og fyll ut søknadsskjemaer

Søknadskjema parkering Røros kommune
Legeerklæring søknad Røros kommune

2 Vedlegg du må legge ved søknaden

  • Pasfoto med navnet ditt påskrevet på baksiden
  • kopi av færerkort dersom du søker som sjåfør
  • Dokumentasjon på regelmessige behov, for eksempel bekreftelse fra behandlingssted eller fra arbeidsgiver
  • Legeereklæring som dokumenterer at du ikke kan gå, eller har store vanskeligheter med å bevege deg over noen lengde (mal for legeerklæring ligger i søknadsskjema)

3 Send inn Søknadsskjema

Røros Parkering AS
Hånesveien 1
7374 Røros

Parkeringsplasser til HC-kort