Parkering mellom Nilsenhjørnet parken og Reiselivets Hus vil fra 1. sept. være en del av riggeplass for bygging av bibliotek. Dette området vil da bli avsperret for parkering. Faste brukere av parkering anbefales å finne alternativ parkering i Tufta eller på jernbaneparkeringen