GÅGATE
Kjerkgata er fra 15. juni regulert som gågata fra krysset Rauveta til Nilsenhjørnet. Dette blir en permanent ordning gjennom hele året etter vedtak i formannskapet.

Vi håper på at Kjerkgata blir ei aktiv gågate til glede for besøkende, fastboende og næringsliv.

NYE BETALINGSAUTOMATER
Vi oppgraderer i løpet av sommeren fem av automatene til å tilfredsstille kravene til universell utforming og kravet til finansielle transaksjoner.

SOMMERPARKERING
Vi tilrettelegger for ekstra parkeringsplasser i sommerferien ved Røros skole.