Formannskapet i Røros kommune vedtok 15.09.22 skiltendring i Røros sentrum. Det er nå ikke tillatt å parkere i nedre del av Kjerkgata fra Plattingen og ned til Nilsenhjørnet gjennom hele uken og døgnet. Tidligere var det tillatt parkering på høyre side. Håndhevelse av endringen er iverksatt. Det vil fra kommende uke skje vad at «parkeringsbot» blir utskrevet.

Hensikten med reguleringen er trafikksikkerhet.  Vi håper på forståelse.