nu

Velkommen til påske på Røros

Vi ønsker alle velkommen til Røros i påsken. Erfaringene tilsier økt trafikk og selvsagt skal bilen parkeres en plass. I Røros sentrum er det regulert vilkårsparkering mot betaling. Det betyr;…

Parkeringsregulering Røros sentrum

Formannskapet i Røros kommune vedtok 15.09.22 skiltendring i Røros sentrum. Det er nå ikke tillatt å parkere i nedre del av Kjerkgata fra Plattingen og ned til Nilsenhjørnet gjennom hele…

Parkering mellom Nilsenhjørnet parken og Reiselivets Hus

Parkering mellom Nilsenhjørnet parken og Reiselivets Hus vil fra 1. sept. være en del av riggeplass for bygging av bibliotek. Dette området vil da bli avsperret for parkering. Faste brukere…

Gågate og sommerparkering

GÅGATEKjerkgata er fra 15. juni regulert som gågata fra krysset Rauveta til Nilsenhjørnet. Dette blir en permanent ordning gjennom hele året etter vedtak i formannskapet. Vi håper på at Kjerkgata…

NYE PARKERINGSSATSER FRA 1.JULI 

Styret har besluttet at det med virkning fra 1. juli 2022 så endres satsene for parkering i Røros sentrum, som er underlagt bestemmelsene for villkårsparkering, i h.h.t. konsumprisindeksen. For timeparkering…