Koronasmitten – Hva gjør vi i Røros Parkering AS – Oppdatert 13.3.2020
Situasjonen vurderes fortløpende. Vi forholder oss til myndighetenes Anbefalinger. Dialog med lokal helsemyndighet er opprettet. Det er fortsatt ordinær parkeringshåndheving i Røros.
Tiltak som er iverksatt:
· Ekspedisjonen er stengt for publikum. Kunder kan kontakte oss på telefon 724 11414 og epost post@rorosparkering.no
· Bemanningen er redusert til en ansatt på jobb inntil videre.
· Kunder anbefales å bruke elektronisk betalingsløsning via appen Easypark
· Tastatur på automatene desinfiseres to ganger daglig.
· Ved innhenting av søppel fra utplasserte søppelkasser skal ansatte bruke engangshansker benyttes. Innhenting reduseres til en gang pr uke eller etter behov.
· Ansatte har fokus på god hygiene og renhold, spesielt av hender.
· Håndhilsning og annen fysisk kontakt med kunder og ansatte skal unngås
· Ansatte skal rengjøre skanner, ratt, gearspaker og andre objekter flere personer tar i.
· Om ansatte foretar privatreise til et område som ikke er anbefalt  av FHI har ansatte informasjonsplikt til daglig leder.