Informasjon om vinterferien

Viser til informasjon som er sendt fra Ordføreren i Røros kommune.
Røros Parkering AS vil selvsagt bidra til å unngå ansamlinger som medfører økt risiko for koronasmitte.    
Parkeringsautomatene blir fortsatt daglig spritet ned slik de har blitt siden 12.mars 2020. Vi oppfordrer våre kunder til å bruke appen Esypark til parkeringsbetaling.
 
Røros Parkering AS drifter torgplassen som er regulert til tre torgplasser. Det har vært etterspørsel etter torgplasser til både martnas- og vinterferieukene. Med forbehold har vi avtalt utleieplasser.
Etter dialog og råd fra Røros kommune opprettholdes utleie for kun en torgplass. De øvrige leieforhold av torgplass, for de to nevnte ukene, har vi kansellert.
Vi håper på å se økt aktivitet på torgplassen resten av året!