Bilde: Iver Waldahl Lillegjære/Rørosnytt

På vegne av Oslo Company

Til beboere med parkeringsbevis i Kjerkegata

Fra fredag 28.02 til lørdag 7.mars vil det bli en midlertidig omregulering til gågate i Kjerkgata i forbindelse med filminnspilling. Kjerkgata skal rigges til julegate og det skal foregå rigging og filminnspilling til forskjellige tider gjennom uka.

ProSolution Pills how to use male enhancement pills Review: Does which male enhancement pills work best it Work?Many men deal with where can i buy male enhancement pills in stores diminishing sexual performance at some point in their where can i buy male enhancement pills in stores life. This can where can i buy male enhancement pills in stores be due to male enhancement pills review which male enhancement pills work best factors such as which male enhancement pills work best hormonal imbalances, underlying medical how to use male enhancement pills conditions, where can i buy male enhancement pills in stores or how to use male enhancement pills mental health issues. It can also be a result of what male enhancement pills really increase size lifestyle choices such male enhancement pills review as which male enhancement pills work best male enhancement pills review smoking and excessive consumption of alcohol or other illicit which male enhancement pills work best where can i buy male enhancement pills in stores drugs. When how to use male enhancement pills you find that you’re no longer able to perform optimally in bed, you what male enhancement pills really increase size may start looking for male what male enhancement pills really increase size enhancement male enhancement pills review products. There are many of how to use male enhancement pills these in the male enhancement pills review market, and we understand that male enhancement pills review it male enhancement pills review where can i buy male enhancement pills in stores can be overwhelming how to use male enhancement pills to decide where can i buy male enhancement pills in stores which is the best which male enhancement pills work best one for how to use male enhancement pills what male enhancement pills really increase size where can i buy male enhancement pills in stores you. That’s why male enhancement pills review we’ve reviewed ProSolution Pills male enhancement tablets that have been in the market for male enhancement pills review how to use male enhancement pills male enhancement pills review which male enhancement pills work best more what male enhancement pills really increase size than 10 years. Many how to use male enhancement pills men have benefited from using this what male enhancement pills really increase size product, and we’re here what male enhancement pills really increase size to inform you of which male enhancement pills work best everything you need to know before using this product.Read on what male enhancement pills really increase size to find out how it works, male enhancement pills review what ingredients are used what male enhancement pills really increase size in its how to use male enhancement pills formulation, and where you can buy it for the best value.

Now, if you use a where can i buy male enhancement pills in stores what male enhancement pills really increase size prescription t-booster, male enhancement pills review which male enhancement pills work best you male enhancement pills review can run into where can i buy male enhancement pills in stores some pretty gnarly side effects. male enhancement pills review what male enhancement pills really increase size These include what male enhancement pills really increase size acne, what male enhancement pills really increase size breast swelling, and blood clotting. Benefits of TestoGen,improves what male enhancement pills really increase size lean where can i buy male enhancement pills in stores muscles and you get an athletic body,Increases how to use male enhancement pills your stamina, vitality, and strength,Increases libido, which male enhancement pills work best giving which male enhancement pills work best you harder erections and longer stay-power,Improves your mood, male enhancement pills review focus, where can i buy male enhancement pills in stores and concentration,Helps where can i buy male enhancement pills in stores in how to use male enhancement pills fat burning and you what male enhancement pills really increase size can get a chiseled where can i buy male enhancement pills in stores where can i buy male enhancement pills in stores body.Conclusion-If which male enhancement pills work best you’d like what male enhancement pills really increase size one which male enhancement pills work best of many best testosterone boosters which will help an which male enhancement pills work best individual ultimately how to use male enhancement pills start seeing the outcome you’ve constantly needed how to use male enhancement pills inside the health where can i buy male enhancement pills in stores club and also room, which male enhancement pills work best Testogen is about as good as it gets. which male enhancement pills work best We recommend you reading our male enhancement pills review Semenax review how to use male enhancement pills and Testrx review for better comparison.You’ll still have to carry your end of the bargain, of course — it won’t just how to use male enhancement pills magically give you muscles. However, if you put in the work, testogen should make sure you see the results.

Nødvendig transport besørges gjort før kl 10:00 på alle dager. Innspillingsdager i gågata uke 10, onsdag, torsdag og fredag. Fredag 7.mars vil dette gjelde fra kl 08.

Nødvendig transport utenom disse tidene må koordineres med ansvarlig personell på stedet. 

Alternativ parkering blir da i Tufta parkering eller på Jernbaneparkeringen.

Vi ber om forståelse, og beklager de ulempene dette måtte medføre.

Til informasjon så er dette innspillingen av sesong 2 i serien «Hjem til jul» som er sendt på Netflix.

 

På forhånd takk for utvist velvilje.

 

Røros Parkering             

Mob. 72411414               
post@rorosparkering.no  

AS Visit Røros

Mob 948 49 710

eli.riset@rorosinfo.com